DINETA.web naudotojo instrukcija: Konsignacinių prekių įtraukimas į apskaitą