Naujienos

DINETA.web 1.28 versija

2008-06-25

Internetinės buhalterinės programos DINETA.web versijos 1.28 pakeitimai:

1. Dvi balansinės sąskaitos partnerio kortelėje. Partnerio kortelėje galima nutrodyti dvi balansines sąskaitas - pirkėjo skolų ir skolų tiekėjui. Importuojant banko išrašus, pajamų operacijose imama pirkėjo skolų sąskaita, o išlaidų - skolų tiekėjui.
2. Matavimo vienetas ir PVM procentas pagal nutylėjimą. Vartotojo parametruose galima nurodyti matavimo vienetą ir PVM procentą, kurie bus automatiškai užpildomi, vedant naujas prekes.
3. Rūšiavimas pagal kiekį, pardavimo sumą ir pelningumą Pardavimų pelningumo ir Prekių pelningumo ataskaitose.
4. Kreditinių sąskaitų spausdinimo formos Pardavimo grąžinimo operacijose.
5. Kopijavimo veiksmas atsargų ir DK operacijose (Veiksmai->Kopijuoti).
6. Automatinis DK operacijos balansavimas. Naujas mygtukas DK operacijos lange "Balansuoti". Paspaudus jį, sukuriama nauja eilutė su kredito ir debeto skirtumu. Balansinė sąskaita tai eilutei imama iš DK operacijų grupės.
7. Pajudėjusių prekių spausdinimo forma. Nauja spausdinimo forma Pajamavimo, Pirkimo ir Pardavimo grąžinimo operacijose. Ši forma reikalinga, kai, norint atšaukti operaciją, gaunamas pranešimas "Su prekėmis atliktos operacijos". Joje parodoma kokios tame dokumente esančios prekės yra pajudėjusios ir išvardinami jų judėjimo dokumentai.
Norint atšaukti operaciją, reikia prieš tai atšaukti visus judėjimo dokumentus.
8. Veiksmų aprašymo forma (Sistema->Formos->Veiksmai).
9. Spausdinimo formų ir veiksmų teisių ribojimas.
10. Pirkimų ir pardavimų grąžinimas Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose. Į Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų ataskaitas įtraukiamos ir pirkimų bei pardavimų grąžinimų operacijos.
11. Pilna pelno (nuostolių) ataskaita ir Trumpa pelno (nuostolių) ataskaita DK generuojamose ataskaitose.