DINETA.web naudotojo instrukcija: Prekių pelningumo ataskaitos formavimas