DINETA.web naudotojo instrukcija: Nuolaidų/akcijų modulio aprašymas