DINETA.web naudotojo instrukcija: Automatinis lojalumo taškų nurašymas