Naujienos

DINETA patobulino PVM (VMI) klasifikatoriaus pildymą i.SAF ir i.VAZ.

DINETA patobulino i.SAF ir i.VAZ formavimą. Šiuo metu PVM kodą galima nurodyti tik tiems dokumentams, kurie registruojami per DINETA.web pirkimo, pardavimo, pirkimo grąžinimo ir pardavimo grąžinimo formas. Tais atvejais, kai DINETA.web dokumentuose (nesvarbu ar jie įvesti ranka per DINETA.web formas, ar importuoti) nėra nurodytas PVM kodas, tai tokiu atveju, siuntos VMI formavimo metu PVM kodas bus nustatomas pagal prekės kortelėje nurodytą seną PVM kodą ir jo sąsają su nauju PVM kodu, kuri aprašoma Registrai --> PVM. Jei pagal prekę nustatyti naujo PVM kodo nepavyksta (pvz. prekės kortelėje nenurodytas PVM kodas ar nėra apibrėžtas seno PVM kodo ir naujo kodo sąryšis), tuomet priskiriamas kodas PVM1.

Taip pat, sukūrus naują detalią operacijos eilutę, automatiškai bus parinktas PVM procentas iš prekės kortelės bei PVM klasifikatorius pririštas prie prekės kortelėje nurodyto PVM kodo. Tada, jeigu reikia, galima pakeisti PVM procentą ir PVM klasifikatorių. Pakeitus PVM klasifikatorių, PVM procentas nebepersiskaičiuos. Kai duomenys bus perduodami į i.SAF sistemą, PVM procentas bus perduotas toks, kuris yra nurodytas prie PVM klasifikatoriaus. Jeigu PVM procentas ten nenurodytas, tokiu atveju bus imamas PVM procentas iš detalios operacijos eilutės. Be to, jeigu PVM procentas iš PVM klasifikatoriaus nesutaps su PVM procentu iš detalios eilutės, tuomet į i.SAF nebus perduodama PVM suma.

Jeigu po dokumento patvirtinimo reikės pataisyti PVM klasifikatorių, tuomet tai bus galima padaryti mygtuko PVM (i.SAF) pagalba.

Tuo atveju, kai PVM klasifikatorius nebus visai nurodytas (įvairių importų iš kitų sistemų arba nepavykus automatiškai nustatyti PVM klasifikatoriaus ir palikus jį neįvestą), tada siunčiant duomenis į i.SAF sistemą automatiškai bus parinktas PVM klasifikatorius, kuris bus pririštas prie prekės korteleje nurodyto PVM kodo. Jeigu toks ryšys nebus sukurtas, tuomet automatiškai bus siunčiamas PVM klasifikatorius PVM1.