Naujienos

Internetinės buhalterinės apskaitos programos atnaujinimai

DINETA.web

Banko importas. Pajamos ir išlaidos

Banko importe (SEPA išrašo formatas) pridėta pasirinkimo galimybė išlaidų ar pajamų importui atskirai. Pasirinkus SEPA išrašo formatą, prie pasirinkimo „Importuoti operacijas“ rasite keletą galimybių: visas, pajamas, išlaidas. Anksčiau DINETA.web sistemoje SEPA išrašo formatu buvo galima importuoti tik visas operacijas.

Atsiskaitymų suderinimo ataskaita

Pridėta ataskaita “Atsiskaitymų suderinimo ataskaita”, kuri, skirtingai nuo akto, leidžia peržiūrėti visų pirkėjų/tiekėjų atsiskaitymus arba, panaudojant filtrus, išfiltruoti tam tikras pirkėjų/tiekėjų grupes. Ataskaitos duomenys sutampa su “Atsiskaitymo suderinimo akto” duomenimis.

Ataskaita “Prekių likutis”

Ataskaitos užklausos forma papildyta stulpeliu “Prekės grupė”. Prekės grupė yra nustatoma pagal prekės kortelės grupę.

Parametras “Pildyti sandėlį vedant kainą”

Vartotojo parametruose pridėtas naujas vartotojo parametras “Pildyti sandėlį vedant kainą”. Iš prekės paslaugos kortelės kainų modulio, kuriant naują kainą, užsipildo sandėlis pagal vartotojui priskirtą sandėlį. Nesvarbu ar pirkimuose, ar pardavimuose. Aktyvavus šį parametrą, vedant kainas, iš Prekės/Kortelės sandėlis užsipildys automatiškai pagal vartotojui priskirtą sandėlį.

Automatinis skolų sudengimo eiliškumas

Pridėtas parametras "cover_payment_by_date_desc", kurį aktyvavus bus atutomatiškai sudenginėjami skolų dokumentai nuo seniausio iki naujausio.

Intrastat ataskaita. Nustatymai

Ataskaitos užklausos forma papildyta papildoma skiltimi – “Nustatymai”. Šioje skiltyje galima koreguoti iš kurių laukų kokia reikšmė ateis. Šiuo atveju įmonės gali pačios pasirinkti kokiuose laukuose kokias reikšmes saugos/įvedinės. Koreguojamos laukų reikšmės:

 • Transporto rūšis
 • Pristatymo sąlygos
 • Muitinės kodas

Operacijų importas, stulpelių atskyrimas Pardavime

Pardavimo operacijų importe pridėta galimybė atskirti skirtingus stulpelius “-” ženklu. Pavyzdžiui, jeigu vienoje eilutėje turime Prekę(1stulpelis) ir Paslaugą(2stulpelis) bei Prekės kainą(3stulpelis), ir Paslaugos kainą (4stulpelis). Kad operacijų importas importuotų abi prekes, reikia reikšmes surašyti per “-” ženklą. Būtų taip:

 • Prekės kodas | 1-2 | ….
 • Prekės kaina | 3-4 | ….

Pardavimo patvirtinimo apsauga

Sąskaitos faktūros išsiuntimo reikalavimas. Pridėtas sisteminis parametras “check_inv_sent_templates”, kurį aktyvavus suveikia pardavimo tvirtinimo apsauga (neleidžia patvirtinti dokumentų, jeigu neišsiųsta sąskaita). Patikrinimas vyksta pagal nurodytus DK šablonus. Parametro “check_inv_sent_templates” galimos reikšmės yra DK šablonų kodai, atskirti kabliataškio simboliu. Pavyzdžiui: “A1;A2;A3”; Kai išsiunčiama sąskaita, užsipildo požymis, kad sąskaita išsiųsta. Apsaugos veikimas:

 • Tuščia reikšmė – apsauga išjungta.
 • Užpildyta – apsauga patikrina ar nurodytam dokumentui yra išsiųsta Sąskaita (“Veiksmai” -> ”Siųsti SF. el. paštu”) ir jeigu neišsiųsta – neleidžia patvirtinti dokumento.

GPAIS pakuočių kopijavimo/priskyrimo veiksmas

Šis veiksmas pridedamas Prekės/Paslaugos modulyje. Atsifiltravus norimas prekes/paslaugas, pažymėjus jas „Space“ klavišu, galima priskirti pakuotes iš prekės kortelės, kurią parenka užklausos formoje  per „Veiksmas“ mygtuką.

ilgalaikio turto “Įvedimo į eksplotaciją aktas”

Pridėti redaguojami laukai:

 • Komisijos nariai
 • Dokumento nr.
 • Sandėlis
 • Aktą pasirašo

Taip pat, pildant Komisijos narius, automatiškai užsipildo ir „Aktą pasirašo“ skiltys. Šis funkcionalumas neveikia atvirkštine tvarka, kad galima būtų redaguoti “Aktą pasirašo” laukus, jeigu jie nesutampa su „Komisijos nariais“.

PDF puslapių numeravimas

Pridėtas parametras show_pdf_page_number, kurį aktyvavus PDF puslapiai bus numeruojami formatu [1/?] . Parametras aktyvuojamas kai jo reikšmė lygi 1.

Naujas parametras i.SAF veiksme “Paruošti PVM SF siuntą”

i.SAF modulyje esančiame veiksme “Paruošti PVM SF fakt. siuntą VMI” pridėta nauja varnelė “Pirkėjo informacija, jeigu tusčia mokėtojo”. Šis filtras nurodo, kad jeigu formuojant siuntą nebus rasti užpildyti mokėtojo rekvizitai operacijos mokėtojo kortelėje (pastarasis parametras yra naudojamas kartu su parametru “Mokėtojo informacija”), tuomet rekvizitai bus paimti iš operacijos pirkėjo kortelės. Galioja tik pardavimo operacijoms.

Papildomiems klausimams kreipkitės į konsultacijų skyrių:
Email: pagalba@dineta.eu / support@dineta.eu
LT: +370 659 09039
LV: +371 678 59729
IRL: +353 151 36887
UK: +44 203 6082846

internetinės verslo valdymo programos | DINETA

Internetinė buhalterinės apskaitos programa | DINETA.web
Internetinė darbo užmokesčio programa | DINETA.DU
Kasos programa (sertifikuota ir Latvijoje) | DINETA.pos
Kasos sistema, pritaikyta savitarnai | DINETA.pos Savitarna
Internetinė atsargų valdymo ir užsakymų programa (tiekimo grandinės valdymo sistema) | DINETA.retail
Internetinė verslo duomenų bazių analitinė programa, BI įrankis | DINETA.analitika
Internetinė ryšių su klientais bei pardavimų proceso automatizavimo sistema | CRM