Naujienos

DINETA.web 1.37 versija

2011-08-13

Internetinė buhalterinė apskaitos programa DINETA.web 1.37 versijos pakeitimai:

1. Atsiskaitymų balanse (Atsiskaitymai -> Atsiskaitymų balansas) stulpelis su požymiu ar visi partnerio dokumentai sudengti.
2. Bet kurioje operacijoje pasirinkus kitą valiutą, įdėtas patikrinimas ar programoje egzistuoja tos dienos kursas. Jeigu neegzistuoja, parodomas pranešimas.
3. Konfigūruojamas operacijų importas iš kaupiklių ir kitu būdu suformuotų tekstinių failų.
4. Galimybė prekių sąraše filtruoti prekę pagal bet kurį jos barkodą (laukas Barkodas (bet kuris)).
5. Pardavimų grąžinime galimybė pasirinkti kuri pardavimo prekė yra grąžinama. Tuomet pagal šią prekę užpildomi visi laukai automatiškai. Šį prekių įvedimo būdą reikia pasirinkti dok. antgalvėje (Skirtukas Papildomas, laukas Prekių pasirinkimas, reikšmė iš pardavimų).
6. Galimybė suvesti pardavimo kainas pagal partnerius (Registrai -> Pirkėjai / Tiekėjai, Pirkėjo / tiekėjo detalioje informacijoje skirtukas Pard. kainos).
7. Galimybė atsispausdinti Atsiskaitymų suderinimo aktą norima valiuta ir kalba.
8. Papildytas trūkstamų likučių tikrinimo veiksmas pardavimuose. Dabar trūkstamiems likučiams galima sukurti ne tik tik gamybos ar pirkimo operacijas, bet ir pajamavimo operaciją.
9. Pirkėjo / tiekėjo kortelėje įdėtas mygtukas, kuris atidaro atfiltruotą to partnerio pardavimų sąrašą.
10. Inventorizacijos eilučių generavime padaryta galimybė pasirinkti tik konkrečią prekių grupę.