Naujienos

DINETA.web 1.30 versija

2008-09-17

Internetinės buhalterinės programos DINETA.web versijos 1.30 pakeitimai:

1. Ilgalaikio turto spausdinimų formų pakeitimai. Norint atspausdinti įvedimo į eksploataciją aktą, perdavimo-priėmimo aktą, likvidavimo aktą, reikia spausdinti ne iš dokumentų sąrašo, o įeiti į ilgalaikio turto operacijos vidų, atsistoti ant norimos detalinės eilutės ir paspausti mygtuką "Spausdinti".
2. Prekių likučių ataskaitoje galima pasirinkti kokia kaina rodyti likučius - savikaina ar pardavimo kaina.
3. DK duomenų kontrolės ataskaita (Ataskaitos->DK ataskaitos->Duomenų kontrolė). Jei sisteminiuose parametruose yra įjungtas parametras allow_no_balance, programa leidžia kurti DK įrašus, kuriuose nėra balanso. DK duomenų kontrolės ataskaita yra skirta surasti ir parodyti tokiems įrašams.
4. Kopijavimo ir kopijavimo į grąžinimą veiksmai kopijuoja visas pažymėtas eilutes, o ne tik tą, ant kurios stovi kursorius.
5. Vartotojo sąsajos vertimo forma.
6. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas (Ataskaitos->Atsiskaitymų
ataskaitos->Atsiskaitymų suderinimo aktas).
7. Banko išrašo eksportas atsiskaitymų balansui (Atsiskaitymai->Atsiskaitymų balansas->Veiksmai->Eksportuoti banko išrašą atsiskaitymų balansui). Įvykdžius šį veiksmą, apskaičiuojama skolos suma kiekvienam partneriui ir suformuojamas banko išrašo failas su mokėjimo pavedimu skolos sumai.
8. Kelių valiutų palaikymas banko išrašo importe.