Naujienos

DINETA.web 1.27 versija

2008-05-20

Internetinės buhalterinės programos DINETA.web versijos 1.27 pakeitimai:

1. Banko išrašų importo pakeitimai. Pridėtas naujas tipas "5 - konfigūruojamas". Šio tipo įrašuose galima nurodyti balansinę sąskaitą ir partnerį atskirai kiekvienai eilutei.
2. Laisvas PVM koregavimas. Vedant pirkimus ir pardavimus, paspaudus mygtuką "PVM", galima pasirinkti PVM perskaičiavimo tipą "3 - įvesti sumą". Šiuo atveju aktyvuosis papildomas laukas "PVM suma", kuriame bus galima rankomis įvesti norimą dokumento PVM sumą. Ši suma bus išdalinta ant kiekvienos eilutės.
3. Masinis atsiskaitymų sudengimas. Atsiskaitymų balanse atsirado masinio atsiskaitymų sudengimo veiksmas (Atsiskaitymai->Atsiskaitymų
balansas->Veiksmai->Padengti visus). Įvykdžius jį, bus chronologine
tvarka sudengti visi nepadengti atsiskaitymai.
4. Komentaras ir išankstinė sąskaita visose sąskaitų faktūrų formose.
Spausdinant bet kurią sąskaitos faktūros formą, užklausoje galima įvesti komentarą, kuris bus atspausdintas sąskaitoje, taip pat pasirinkti, ar tai bus paprasta, ar išankstinė sąskaita.
5. Išankstinės sąskaitos keitimo veiksmas (Pardavimai->Pardavimas->Veiksmai->Keisti išankstinę sąskaitą). Norint pakeisti išankstinę sąskaitą į galutinę, kai išankstinėms sąskaitoms naudojamas skirtingas blanko numerio skaitliukas, reikia įvykdyti šį veiksmą.
6. Pirkėjo/pardavėjo keitimas. Pirkimuose ir pardavimuose pirkėjo/pardavėjo laukus dabar galima keisti koreguojant dokumentą.
7. Apmokėjimo data pirkimuose/pardavimuose. Vedant pirkimus ir pardavimus, dabar galima nurodyti ne tik apmokėjimo dienų skaičių, bet ir datą, iki kada apmokėti.
8. Partnerio kintamasis DK šablonuose. DK šablonuose galima naudoti naują kintamąjį @PART. Jis nurodo, kad balansinę sąskaitą reikia imti iš pirkėjo/tiekėjo kortelės.